Hà Nội: 0462 992 555

Hải Phòng: 0949269425


Ngày 29/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội do Chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai từ đầu năm đến nay
Đối tượng và hộ gia đình được vay vốn là những hộ gia đình có đất ở và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đất ở đó nhỏ hơn diện tích đất được cấp phép xây dựng.